Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Phải Làm Sao Để Đạt Được?

Nhiều sinh viên đặt mục tiêu đạt được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, nhưng làm thế nào để đạt được điều này? Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các yêu cầu, quy trình, và lợi ích của việc tốt nghiệp loại giỏi, nhằm mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện về vấn đề này, từ Làm Bằng Xin Việc.

Bằng tốt nghiệp loại giỏi là gì?

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Phải Làm Sao Để Đạt Được?
Bằng tốt nghiệp loại giỏi là gì?

Bằng tốt nghiệp loại giỏi là một dạng cao cấp của bằng tốt nghiệp được trao cho những cá nhân có thành tích học tập ấn tượng và xuất sắc trong quá trình học tại các cơ sở giáo dục như trường đại học, cao đẳng hoặc trung học phổ thông.

Để đạt được loại giỏi, sinh viên cần phải đạt điểm số cao, thường là ở mức GPA (Grade Point Average) cao, và có thể cần phải hoàn thành các yêu cầu khác như viết luận văn, thực hiện dự án nghiên cứu, hoặc tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

Bằng tốt nghiệp loại giỏi thường được coi là một minh chứng cho năng lực và sự cố gắng trong học tập của cá nhân. Nó có thể mang lại nhiều lợi ích trong việc tìm kiếm việc làm và tiếp tục học tập ở cấp độ cao hơn, cũng như tạo ra cơ hội phát triển sự nghiệp tốt hơn trong tương lai.

Tính điểm GPA để đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi ra sao?

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Phải Làm Sao Để Đạt Được?
Tính điểm GPA để đạt bằng tốt nghiệp loại giỏi ra sao?

Ở cấp đại học, phương pháp tính điểm GPA (điểm trung bình tích lũy) ở Việt Nam tương đương với hệ thống của Mỹ. Thông thường, các trường cao đẳng và đại học ở Việt Nam chuyển điểm từ thang 10 sang thang điểm chữ, sau đó quy đổi ra thang điểm 4.

Điểm trung bình tại các trường ở Việt Nam thường được tính dựa trên một tỷ lệ phân chia cụ thể, bao gồm 10% điểm chuyên cần, 10% điểm bài tập, 20% điểm giữa kỳ, và 60% điểm cuối kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể biến đổi tùy theo từng môn học (ví dụ: 10%, 20%, 50%,…).

Điểm GPA được tính bằng cách lấy tổng điểm trung bình của mỗi môn nhân với số tín chỉ của môn đó, sau đó chia cho tổng số tín chỉ. Ví dụ, nếu môn A có điểm trung bình là 3 với 4 tín chỉ, môn B có điểm là 4 với 2 tín chỉ, và môn C có điểm là 2 với 2 tín chỉ, thì điểm GPA sẽ là (34 + 42 + 2*2) / (4 + 2 + 2) = 3.0.

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Phải Làm Sao Để Đạt Được?

Khoản 3 Điều 10 của Quy chế quy định cách tính điểm học phần dựa trên tổng điểm thành phần với trọng số tương ứng. Kết quả sẽ được làm tròn đến một chữ số thập phân và xếp loại theo điểm chữ như sau, trừ khi có quy định khác tại khoản d của Điều 10 Quy chế.

Xếp loại điểm học phần được phân thành các loại sau:

Loại Đạt có phân mức (áp dụng cho các học phần tính vào điểm trung bình học tập):

 • A: từ 8,5 đến 10,0
 • B: từ 7,0 đến 8,4
 • C: từ 5,5 đến 6,9
 • D: từ 4,0 đến 5,4

Loại Đạt không phân mức (áp dụng cho các học phần chỉ yêu cầu đạt, không tính vào điểm trung bình học tập):

 • P: từ 5,0 trở lên

Loại Không Đạt:

 • F: dưới 4,0

Các trường hợp đặc biệt sử dụng các điểm chữ xếp loại, không tính vào điểm trung bình học tập:

 • I: Điểm chưa hoàn thiện do được phép hoãn thi hoặc kiểm tra.
 • X: Điểm chưa hoàn thiện do chưa đủ dữ liệu.
 • R: Điểm học phần được miễn học và công nhận tín chỉ.
Thang điểm 10Thang điểm 4Điểm chữ đại học
Từ 8,5 – 10,04,0A
Từ 7,0 – 8,43,0B
Từ 5,5 – 6,92,0C
Từ 4,0 – 5,41,0D
Dưới 4,00F

Đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi cần những gì?

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Phải Làm Sao Để Đạt Được?
Đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi cần những gì?

Để đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi tại các trường đại học ở Việt Nam, bạn cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

Điểm trung bình tích lũy loại giỏi

Để đạt được xếp loại bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi, sinh viên cần có điểm trung bình tích lũy của toàn bộ chương trình học ít nhất là 8.0 trên thang điểm 10 hoặc 3.2 trên thang điểm 4.

Các nhà trường sử dụng hai thang điểm là thang điểm 10 và thang điểm 4 để đánh giá và xếp loại tốt nghiệp cho sinh viên. Chi tiết như sau:

Thang điểm 10Thang điểm 4Xếp loại
Dưới 4,0Dưới 1,0Kém
Từ 4,0 đến 4,9Từ 1,0 đến 1,9Yếu
Từ 5,0 đến 6,9Từ 2,0 đến 2,4Trung Bình
Từ 7,0 đến <7,9Từ 2,5 đến 3,1Khá
Từ 8,0 đến <8,9Từ 3,2 đến 3,5Giỏi
Từ 9,0 đến 10,0Từ 3,6 đến 4,0Xuất Sắc

Cần tích lũy đủ số tín chỉ

Ngày nay, khoảng 90% các trường đại học sử dụng hệ thống đào tạo theo tín chỉ, trong đó mỗi môn học ít nhất có 2 tín chỉ. Sinh viên cần phải vượt qua bài kiểm tra cuối kỳ và không vắng quá số buổi quy định; nếu không, họ sẽ phải đăng ký lại học phần đó. Để tốt nghiệp, và đặc biệt để đạt danh hiệu loại giỏi, sinh viên cần hoàn thành toàn bộ chương trình học, không chỉ dựa vào việc đạt điểm cao ở một số môn.

Ví dụ, nếu một chương trình đào tạo yêu cầu tổng cộng 125 tín chỉ, sinh viên chỉ được phép học lại tối đa 5% tổng số tín chỉ, tức là 6 tín chỉ. Nếu học lại quá số lượng này, sinh viên sẽ không đủ điều kiện đạt loại giỏi và sẽ bị hạ xuống loại khá.

Đáp ứng điều kiện về phẩm chất

Để đạt loại giỏi khi tốt nghiệp đại học, sinh viên không chỉ cần có điểm số cao mà còn phải duy trì phẩm chất tốt. Theo quy định của Bộ Giáo dục, sinh viên phải đảm bảo không có vi phạm pháp luật hoặc hành vi kỷ luật đến thời điểm tốt nghiệp để đủ điều kiện đạt loại giỏi.

Mọi trường hợp vi phạm này sẽ dẫn đến việc không đủ điều kiện tốt nghiệp hoặc không thể nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi.

Đáp ứng yêu cầu đầu ra

Ngoài việc xem xét điểm số chuyên môn của sinh viên, việc có đủ các loại chứng chỉ theo quy định của các trường đại học là điều quan trọng.

Các chứng chỉ phổ biến hiện nay bao gồm:

 • Chứng chỉ ngoại ngữ: Chứng chỉ tiếng Anh thường là một phần của yêu cầu đầu ra tại các trường đại học. Đồng thời, các chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc, TOEIC, IELTS (với các trường thường yêu cầu bằng TOEIC từ 450 và IELTS từ 5.0 trở lên), chứng chỉ tiếng Trung (từ HSK 3 trở lên), tiếng Nga (tối thiểu TRKI 1), tiếng Đức (tối thiểu B1), tiếng Nhật (tối thiểu JLPT N4), và tiếng Pháp (DELF B1 hoặc TCF niveau 4).
 • Chứng chỉ tin học: Sinh viên đại học hệ chính quy được coi là đáp ứng tiêu chuẩn tin học đầu ra khi họ đạt một trong bốn chứng chỉ tin học sau đây: Chứng chỉ tin học Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản, MOS, IC3, hoặc ICDL.
 • Chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh: Là một trong những yêu cầu cần đáp ứng để được xem xét tốt nghiệp cao đẳng và đại học. Điều này đồng nghĩa rằng sinh viên bắt buộc phải có chứng chỉ GDQP-AN để đủ điều kiện tốt nghiệp.

Những lợi ích mà bằng tốt nghiệp loại giỏi mang lại

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Phải Làm Sao Để Đạt Được?
Những lợi ích mà bằng tốt nghiệp loại giỏi mang lại

Tìm kiếm việc làm dễ hơn nhờ vào tấm bằng đại học tốt nghiệp loại giỏi

Tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi là minh chứng cho khả năng vượt trội và năng lực học tập xuất sắc của bạn. Điều này giúp bạn tỏa sáng như một ứng viên tiềm năng trong quá trình tìm kiếm việc làm sau khi hoàn thành khóa học.

Tăng khả năng thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Sở hữu một bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi không chỉ giúp bạn tiến xa hơn trong công việc hiện tại mà còn mở ra cánh cửa cho các vai trò và nhiệm vụ mới trong sự nghiệp của bạn. Tấm bằng này có thể được coi là bước đệm quan trọng hướng tới việc xây dựng một sự nghiệp thành công và bền vững.

Đạt được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi bằng cách nào?

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Phải Làm Sao Để Đạt Được?
Đạt được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi bằng cách nào?

Đặt mục tiêu học tập từ ban đầu

Khi bắt đầu hành trình tại đại học, bạn sẽ đối mặt với một môi trường mới đầy thách thức, từ sự thay đổi môi trường đến cám dỗ và áp lực học tập, có thể ảnh hưởng đến quá trình học và cuộc sống của bạn.

Vì vậy, việc chuẩn bị tinh thần, xác định mục tiêu và quyết tâm học tập là rất quan trọng để đạt được thành công. Bạn có thể tự động viên và duy trì động lực bằng cách thiết lập mục tiêu cụ thể và nỗ lực để đạt điểm số cao trong từng kỳ học.

Tham gia lớp học đầy đủ

Sự chuyên cần trong quá trình học tập của bạn có ảnh hưởng lớn đến việc đạt điểm cao. Điểm chuyên cần và sự tham gia tích cực trong lớp học thường chiếm một phần không nhỏ trong tổng số điểm, có thể lên đến 10%. Điều này có nghĩa là việc tham dự đầy đủ các buổi học có thể giúp bạn cải thiện điểm số một cách đáng kể.

Thường thì lịch học ở đại học ít hơn so với các chương trình học truyền thống. Do đó, quản lý thời gian một cách hiệu quả để không bỏ lỡ thông tin quan trọng và tham gia tích cực trong lớp học sẽ giúp bạn tăng cường điểm chuyên cần.

Tự chủ động thời gian học

Trong các trường đại học, yêu cầu một tinh thần tự học cao. Khi bắt đầu hành trình tại đại học, việc phát triển kỹ năng tự học là vô cùng quan trọng vì thời gian học tập trong lớp thường không nhiều. Để đạt được loại giỏi, bạn cần phải tập trung vào việc tự học, tiến hành các nghiên cứu sâu và chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài luận tốt nghiệp và dự án.

Hành động này không chỉ giúp bạn tạo ấn tượng mạnh mẽ mà còn có thể mở ra cơ hội nhận được học bổng từ trường.

Tổng kết về bằng tốt nghiệp loại giỏi qua bài viết

Bằng Tốt Nghiệp Loại Giỏi Là Gì? Phải Làm Sao Để Đạt Được?

Qua bài viết này, bạn đã được giới thiệu một cách chi tiết hơn về các phương pháp để đạt được bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi cùng những mẹo nhỏ giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích cho bạn. Chúc bạn thành công và mong rằng bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình là tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi.

Chat Facebook
Chát Ngay